22.11.2019

ОГОЛОШЕННЯ КОНКУРСУ З ВІДБОРУ СУБ’ЄКТІВ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ПрАт «СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН» оголошує конкурс з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2019 рік. Метою проведення конкурсу є відбір на конкурсних засадах аудиторської фірми для укладення договору з проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності ПрАт «СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН» за період з 01 січня 2019 по 31 грудня 2019 року.

У  конкурсі можуть брати  участь  суб’єкти аудиторської діяльності:

– які відповідають встановленим Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» вимогам до суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть надавати послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес;

– які включені до відповідного розділу Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності;

– у яких сума винагороди від кожного з підприємств, що становлять суспільний інтерес, яким надавалися послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності протягом цього періоду, за попередній річний звітний період не перевищувала 15 відсотків загальної суми доходу від надання аудиторських послуг;

– які не мають обмежень, пов’язаних з тривалістю надання послуг Товариству;

– які можуть забезпечити достатній рівень кваліфікації та досвіду аудиторів і персоналу, який залучається до надання послуг відповідно до міжнародних стандартів аудиту;

– у яких за основним місцем роботи працює не менше п’яти аудиторів із загальною чисельністю штатних кваліфікованих працівників, які залучаються до виконання завдань, не менше 10 осіб, з яких щонайменше дві особи повинні підтвердити кваліфікацію відповідно до статті 19 Закону «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» або мати чинні сертифікати (дипломи) професійних організацій, що підтверджують високий рівень знань з міжнародних стандартів фінансової звітності;

– які пройшли перевірку контролю якості аудиторських послуг, здійснену у відповідності до вимог чинного законодавства;

– які мають чинний договір страхування цивільно-правової відповідальності перед третіми особами, укладений відповідно до положень чинного законодавства.

Дати та строки проведення конкурсу:

– Дата оголошення конкурсу – 20.11.2019

– Період приймання пропозицій – 20.11.2019-01.12.2019

– Дата рішення  щодо призначення аудитора – 02.12.2019

Для участі в конкурсі пропозиції від аудиторських фірм приймаються на електронну адресу mkasyan@centravis.com (з поміткою «Конкурс аудит») в такому складі:

– Комерційна пропозиція з зазначенням ціни послуг;

– Документи згідно списку в Додатку 1.

На рішення щодо вибору аудиторської компанії для надання  послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства, але не виключно, впливатимуть такі критерії:

– забезпечення високої якості  надання  послуг з проведення  аудиту фінансової звітності підприємства, що становить суспільний інтерес;

– відповідність вимогам, що встановлені Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську  діяльність»;

– вартість аудиторських послуг та строки виконання робіт та надання аудиторського висновку;

– ділова репутація, рекомендації, історія ділових відносин, тощо.

Остаточне рішення щодо результатів конкурсу переглядові не підлягає.

Не допускаються до участі в конкурсі Аудитори, які не пройшли зовнішню перевірку системи контролю якості та не мають чинного свідоцтва про відповідність системи контролю якості на дату оголошення конкурсу, та критеріям, зазначеним вище. У  разі отримання конкурсної пропозиції від таких суб’єктів, така пропозиція до розгляду не приймається.

Документи, що надійшли після встановленого строку або подані не в повному обсязі чи з порушенням умов не розглядаються.

Результат конкурсу про вибір аудитора буде оголошено на сайті https://www.centravis.com.

Контактна особа: Марія Касьян, +38 050 320 56 26.

Інші новини